Σεμινάριο υποψηφίων διδακτόρων στο Εργαστήριο Ιστορίας και Κοινωνικών Επιστημών του Π.Τ.Δ.Ε. του Πανεπιστημίου Αιγαίου

Το Σάββατο 8 Φεβρουαρίου 2020 (10.30-19.30) διεξήχθη με ιδιαίτερη επιτυχία στο Εργαστήριο Ιστορίας και Κοινωνικών Επιστημών του ΠΤΔΕ του Πανεπιστημίου Αιγαίου με πρωτοβουλία του διευθυντή του καθηγητή Γιώργου Κόκκινου το σεμινάριο υποψηφίων διδακτόρων που εκπονούν τη διατριβή τους υπό την επίβλεψή του. Συγκεκριμένα έλαβαν μέρος με ανακοινώσεις τους οι: Νίκος Αποστολόπουλος, Βαγγέλης Γαλάνης, Κώστας Κορρές, Σπύρος Μάκκας, Παναγιώτης Μηλιώνης, Βάλια Παπαγιάννη, Ελένη Πατσιατζή και Βασιλική Χάλαζα. Στο σεμινάριο συνέβαλαν με τις εύστοχες παρατηρήσεις  και τις κριτικές επισημάνσεις τους οι επιστημονικοί συνεργάτες του Τμήματος Ζέτα Παπανδρέου και Δημήτρης Κυπριώτης.