Επιμορφωτική Δράση: “Στα φτερά της ιστορίας: Μαγνητικοί κύκλοι της Δευτέρας”

Το Εργαστήριο Ιστορίας και Κοινωνικών Επιστημών του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Αιγαίου διοργανώνει επιμορφωτική δράση υπό τον τίτλο: «Στα φτερά της ιστορίας: Μαγνητικοί κύκλοι της Δευτέρας» Θα έχει τους ακόλουθους τρεις θεματικούς άξονες: 1) τις κρίσιμες αλλαγές που