Επιμορφωτική Δράση: “Στα φτερά της ιστορίας: Μαγνητικοί κύκλοι της Δευτέρας”

Το Εργαστήριο Ιστορίας και Κοινωνικών Επιστημών του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Αιγαίου διοργανώνει επιμορφωτική δράση υπό τον τίτλο:

«Στα φτερά της ιστορίας: Μαγνητικοί κύκλοι της Δευτέρας»

Θα έχει τους ακόλουθους τρεις θεματικούς άξονες: 1) τις κρίσιμες αλλαγές που έχουν συμβεί στην ιστοριογραφία, την ιστορία της ιστοριογραφίας, την επιστημολογία της ιστορίας, τη δημόσια ιστορία και τη διδακτική της ιστορίας (στη συνάφειά τους), 2) το ιστορικό-πολιτισμικό τραύμα και τη διαχείρισή του και 3) τις σοβαρές εξελίξεις που σημειώνονται στη γενετική μηχανική και την ευγονική, τη σεξουαλικότητα, τη δημόσια υγεία και γενικότερα στο πεδίο των βιοπολιτικών χρήσεων της ανθρώπινης ζωής.

Στην επιμορφωτική δράση συμμετέχουν ομιλητές και μέλη από τους εξής φορείς: α) το Εργαστήριο Τεχνολογίας, Έρευνας και Εφαρμογών στην Εκπαίδευση του Τμήματος Ιστορίας και Εθνολογίας του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης, β) το ΠΜΣ «Ιστορική Έρευνα, Διδακτική και Νέες Τεχνολογίες» Τμήματος Ιστορίας του Ιονίου Πανεπιστημίου και γ) ο Όμιλος για την Ιστορική Εκπαίδευση στην Ελλάδα (Ο.Ι.Ε.Ε.), εταίρος του πανευρωπαϊκού δικτύου Euroclio.

Οι εργασίες της επιμορφωτικής δράσης θα έχουν διάρκεια οκτώ μήνες (από 11/10/21 έως 23/5/22) και οι διαλέξεις θα διεξάγονται κάθε δεκαπέντε ημέρες. Κάθε συνάντηση θα έχει διάρκεια 3 ώρες, θα γίνεται εξ αποστάσεως με την ανάλογη ηλεκτρονική υποστήριξη του Πανεπιστημίου Αιγαίου. Η επιμορφωτική δράση απευθύνεται σε κάθε ενδιαφερόμενο/η, είναι δωρεάν και παρέχεται βεβαίωση παρακολούθησης στο τέλος όλων των διαλέξεων.

Ώρα έναρξης διαλέξεων: 6.15 μμ.

Πληροφορίες-Δηλώσεις συμμετοχής: Κυριακή Φαρδή, τηλ. 2241099294 και στο e-mail: k.fardi@aegean.gr

Μία απάντηση στο “Επιμορφωτική Δράση: “Στα φτερά της ιστορίας: Μαγνητικοί κύκλοι της Δευτέρας””

Τα σχόλια είναι κλειστά.