ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ: “ΣΤΑ ΦΤΕΡΑ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΜΑΓΝΗΤΙΚΟΙ ΚΥΚΛΟΙ ΤΗΣ ΔΕΥΤΕΡΑΣ”

Αγαπητοί φίλοι και Αγαπητές φίλες, ο μεγάλος αριθμός δηλώσεων συμμετοχής για την επιμορφωτική μας δράση μας ανάγκασε να αλλάξουμε την τεχνική μας υποδομή με αποτέλεσμα ο αρχικός ηλεκτρονικός σύνδεσμος που δημοσιεύτηκε στην αρχική ενημέρωση να μην ισχύει. Ο ηλεκτρονικός σύνδεσμος