Ανακοίνωση για τη διάλεξη της Δευτέρας 25/10/21 της Επιμορφωτικής Δράσης του Εργαστηρίου Ιστορίας και Κοινωνικών Επιστημών

Η Επιμορφωτική Δράση του Εργαστηρίου Ιστορίας και Κοινωνικών Επιστημών του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Αιγαίου που γίνεται σε συνεργασία με το ΚΕΒΙΔΙΜ του Πανεπιστημίου Αιγαίου με τον τίτλο: “Στα φτερά της ιστορίας: Μαγνητικοί κύκλοι της Δευτέρας” συνεχίζεται με τη διάλεξη της Δευτέρας 25/10/21 με τίτλο: “Τρέχουσες εξελίξεις στην ιστοριογραφία. Η περίπτωση της πρώιμης νεωτερικής περιόδου” από τον αναπληρωτή καθηγητή κο Κώστα Γαγανάκη.

Ο ηλεκτρονικός σύνδεσμος για να παρακολουθήσετε τη διάλεξη είναι ο:

https://aegean-gr.zoom.us/j/94837043079

Δεν χρειάζονται κωδικοί σύνδεσης. Ωστόσο, ανακοινώνουμε και το meeting ID το οποίο είναι:  948 3704 3079

Ώρα σύνδεσης: Ο σύνδεσμος θα είναι ανοιχτός από τις 5.30 μμ

Ώρα έναρξης της διάλεξης: 6.15 μμ

Ο ηλεκτρονικός σύνδεσμος αντιστοιχεί σε σύνδεση Meeting και όχι Webinar που σημαίνει ότι ο αριθμός των ατόμων που θα μπορούν να συνδεθούν θα είναι μέχρι 300. Αυτή η επιλογή έγινε: α) για τεχνικούς λόγους, β) επειδή στην πρώτη διάλεξη συνδέθηκαν κάτω από 300 άτομα, οπότε δεν χρειάζεται η ηλεκτρονική σύνδεση Webinar.

Εάν θέλετε να παρακολουθήσετε τη διάλεξη θα πρέπει να συνδεθείτε πριν από τις 6.15, ώστε να εξασφαλίσετε την άνετη πρόσβασή σας στη διάλεξη.

Θα υπάρχει δυνατότητα χρήσης κάμερας και μικροφώνου. Παρακαλούμε, ωστόσο, κατά τη διάρκεια της διάλεξης να έχετε κλειστή την κάμερα και το μικρόφωνό σας. Μπορείτε να παρέμβετε με ρωτήσεις στο τέλος της διάλεξης ή με τη χρήση γραπτού μηνύματος στο chat.