Ανακοίνωση για τη διάλεξη της Δευτέρας 8/11/2021

Η διάλεξη της Επιμορφωτικής δράσης του Εργαστηρίου Ιστορίας και Κοινωνικών Επιστημών

με τίτλο: “Η Ιστορική Παιδεία σε παιδιά μικρής ηλικίας” με ομιλήτρια την Κυριακή Φαρδή

(μέλος ΕΔΙΠ-ΠΤΔΕ-Πανεπιστημίου Αιγαίου), θα πραγματοποιηθεί στις 6.15μμ.

Ο ηλεκτρονικός σύνδεσμος της διάλεξης για την εξ αποστάσεως παρακολούθηση

θα ανακοινωθεί τη Δευτέρα 8/11 (το αργότερο μέχρι το μεσημέρι) στην ιστοσελίδα του

Εργαστηρίου Ιστορίας και Κοινωνικών Επιστημών.