Διάλεξη Δευτέρας 28/3/22

Η Επιμορφωτική Δράση του Εργαστηρίου Ιστορίας και Κοινωνικών Επιστημών συνεχίζεται με τη διάλεξη της Δευτέρας 28/3/22 με θέμα “Μνήμη Gunnar Hering: Η διανοητική του διαδρομή και η ιστοριογραφική του συμβολή” με ομιλήτρια και ομιλητές την/τους: Όλγα Κατσιαρδή-Hering (Ιστορικό), Βαγγέλη Καραμανωλάκη (Ιστορικό), Αγαθοκλή Αζέλη (Εκπαιδευτικό ΔΕ, PhD Ιστορίας).

Ο ηλεκτρονικός σύνδεσμος είναι ο:

https://aegean-gr.zoom.us/j/91835412887?pwd=T2ROWWdhTWZySUdIMVM3MEpoWElSZz09

Για τη σύνδεση δεν χρειάζονται κωδικοί.

Ωστόσο δίνονται τα στοιχεία:

Passcode:  955945

Meeting ID: 918 3541 2887

Ώρα σύνδεσης: 5.30μμ

Ώρα έναρξης: 6.15μμ