Ερωτηματολόγιο για την Επιμορφωτική Δράση: “Στα φτερά της Ιστορίας”

Αγαπητές, αγαπητοί

Το παρακάτω ηλεκτρονικό ερωτηματολόγιο αποτελεί το εργαλείο έρευνας για τη δράση «Στα Φτερά της Ιστορίας: Μαγνητικοί κύκλοι της Δευτέρας», που διεξάγεται από το Εργαστήριο Ιστορίας και Κοινωνικών Επιστημών του Π.Τ.Δ.Ε. του Πανεπιστημίου Αιγαίου σε συνεργασία με: α) το Εργαστήριο Τεχνολογίας, Έρευνας και Εφαρμογών στην Εκπαίδευση του Τμήματος Ιστορίας και Εθνολογίας του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης, β) το Π.Μ.Σ. «Ιστορική Έρευνα, Διδακτική και Νέες Τεχνολογίες» Τμήματος Ιστορίας του Ιονίου Πανεπιστημίου και γ) τον Όμιλο για την Ιστορική Εκπαίδευση στην Ελλάδα (Ο.Ι.Ε.Ε.), εταίρο του πανευρωπαϊκού δικτύου Euroclio και επιστημονικούς συνεργάτες του.

Η συμπλήρωσή του προϋποθέτει τη χρήση λογαριασμού gmail (google mail). Γι’ αυτό σας παρακαλούμε να δημιουργήσετε έναν, αν δεν έχετε ήδη. Παρακαλούμε επίσης να απαντήσετε σε όλες τις ερωτήσεις, συμβάλλοντας έτσι στην προσπάθειά μας για τη διερεύνηση των επιμορφωτικών αναγκών των συμμετεχόντων στη συγκεκριμένη δράση, τον αναστοχασμό και την κριτική αποτίμησή της.

Διαβάστε με προσοχή κάθε ερώτηση και σημειώστε στον αντίστοιχο κύκλο την απάντησή σας ή συμπληρώστε με σύντομες, κατανοητές και περιεκτικές προτάσεις ή λέξεις-κλειδιά, τα πεδία των ανοιχτών ερωτήσεων.

Δεν υπάρχουν σωστές ή λάθος απαντήσεις, το ερωτηματολόγιο είναι ανώνυμο, δεν θα συλλεγούν προσωπικά δεδομένα και έχετε το δικαίωμα να μην το συμπληρώσετε ή να αποσυρθείτε σε οποιαδήποτε στιγμή της διαδικασίας συμπλήρωσής του.

Παρακαλούμε να υποβάλετε το συμπληρωμένο ερωτηματολόγιο μία (1) μόνο φορά (πατώντας «Υποβολή»).

Σας ευχαριστούμε για τη συνεργασία, τον χρόνο και τη βοήθειά σας.
Η ερευνητική ομάδα

Το ερωτηματολόγιο μπορείτε να το συμπληρώσετε στον ηλεκτρονικό σύνδεσμο:

https://forms.gle/JbvppU3cZ73MX5yk8