Νέο Ηλεκτρονικό περιοδικό για την Ιστορία

Αναρτήθηκε το πρώτο τεύχος του ηλεκτρονικού περιοδικού “20ος αιώνας/Κοινωνική και Πολιτική Επιθεώρηση” με εστίαση στη δεκαετία του 1940.

Ο ηλεκτρονικός σύνδεσμος του περιοδικού είναι ο:

https://eikostosaionas.gr/home/