Αποστολή – Σκοπός

Το Εργαστήριο Ιστορίας και Κοινωνικών Επιστημών (Ε.Ι.Κ.Ε.) έχει ως αποστολή:

 1. Τη διενέργεια βασικής έρευνας,
 2. Την ανάπτυξη εκπαιδευτικών εφαρμογών (εφαρμοσμένη έρευνα),
 3. Την επιμόρφωση και την ειδική κατάρτιση εκπαιδευτικών και
 4. Την υψηλή επιστημονική εκλαΐκευση και την ανάπτυξη δραστηριοτήτων σε τομείς της κοινωνίας, της διοίκησης και της οικονομίας.
 5. Την εξ αποστάσεως εκπαίδευση και την ανάπτυξη πρωτοβουλιών για διασύνδεση της γνώσης με τις τοπικές κοινωνίες, τους κοινωνικούς, οικονομικούς και πολιτικούς φορείς.

Οι τομείς στους οποίους δραστηριοποιείται κυρίως το Εργαστήριο Ιστορίας και Κοινωνικών Επιστημών είναι τα ακόλουθα επιστημονικά αντικείμενα:

 • Ιστορία (ελληνική, ευρωπαϊκή, παγκόσμια)
 • Επιστημολογία και Διδακτική της Ιστορίας
 • Επιστημολογία των Κοινωνικών Επιστημών
 • Δημόσια Ιστορία (η Ιστορία στον κινηματογράφο, στη λογοτεχνία, στη μουσειολογία, στο θέατρο, στο Διαδίκτυο, στα μνημεία)
 • Ιστορία της Εκπαίδευσης
 • Εκπαιδευτική Πολιτική
 • Πολιτική Επιστήμη
 • Κοινωνιολογία
 • Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης
 • Κοινωνιολογία της Θρησκείας
 • Διδακτική των Θρησκειών
 • Μουσειολογία και Μουσειοπαιδαγωγική
 • Κοινωνική και Εκπαιδευτική Έρευνα S Ιστορία και Κοινωνικό φύλο

Για να δείτε το ΦΕΚ ίδρυσης πατήστε Εδώ