Αρχείο ετικέτας Επιμορφωτική Δράση

Ανακοίνωση για την Επιμορφωτική Δράση: “Στα φτερά της Ιστορίας: Μαγνητικοί Κύκλοι της Δευτέρας”

Οι δηλώσεις συμμετοχής στην Επιμορφωτική Δράση του Εργαστηρίου Ιστορίας και Κοινωνικών Επιστημών έχουν υπερβεί τον επιτρεπόμενο αριθμό. Η ανταπόκριση του κοινού στην αρχική ανακοίνωση της επιμορφωτικής μας δράσης ήταν μη αναμενόμενη. Ευχαριστούμε θερμά όλους και όλες που έδειξαν τόσο μεγάλο ενδιαφέρον και αγκάλιασαν την προσπάθειά μας η οποία, όπως αναφέρει και η ενημερωτική επιστολή, έχει μοναδικό σκοπό την ενδυνάμωση της σχέσης της ακαδημαϊκής κοινότητας με το ευρύτερο κοινό και την δημιουργία μίας σταθερής σχέσης ανάμεσα στην εκπαιδευτική κοινότητα, τους (και τις) φοιτητές (και φοιτήτριες), τους (τις) ερευνητές (τριες), τους (τις) ειδικούς επιστήμονες κ.ά. και το Εργαστήριο Ιστορίας και Κοινωνικών Επιστημών του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Αιγαίου.

Ωστόσο, για να μην υπάρξει τεχνικό πρόβλημα και καταρρεύσει ο σύνδεσμος ηλεκτρονικής σύνδεσης στην προσπάθειά μας να ικανοποιήσουμε όλες τις δηλώσεις συμμετοχής έχουμε μπει σε μία διαδικασία επίλυσης κάποιων τεχνικών ζητημάτων τόσο το Εργαστήριο Ιστορίας όσο και οι τεχνικές υπηρεσίες του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης και του Πανεπιστημίου Αιγαίου. Μέχρι αυτή τη στιγμή, δεν υπάρχει κάποιο πρόβλημα που να δημιουργεί ανησυχία.

Θα πρέπει, όμως, όποιος και όποια ενδιαφέρεται να παρακολουθήσει το πρόγραμμα να παρακολουθεί την ιστοσελίδα του Εργαστηρίου Ιστορίας και Κοινωνικών Επιστημών, επειδή θα δοθούν πριν από την πρώτη ηλεκτρονική συνάντηση ειδικές οδηγίες σύνδεσης, τις οποίες θα πρέπει να ακολουθήσει πιστά.

Στην ιστοσελίδα του Εργαστηρίου Ιστορίας και Κοινωνικών Επιστημών έχει δημιουργηθεί ειδική σελίδα υπό τον τίτλο Επιμορφωτικές Δράσεις στην οποία θα δημοσιεύονται οι σχετικές ανακοινώσεις και στη συνέχεια της δράσης υλικό, άρθρα και ό,τι άλλο είναι σχετικό με τη δράση αυτή.

Ευχαριστούμε για την κατανόησή σας και περιμένουμε με χαρά να σας υποδεχτούμε στις δραστηριότητες του Εργαστηρίου μας.

Κυριακή Φαρδή

Μέλος ΕΔΙΠ-PhD Ιστορίας και Διδακτικής της Ιστορίας