Ανακοίνωση για την Επιμορφωτική Δράση: “Στα φτερά της Ιστορίας: Μαγνητικοί Κύκλοι της Δευτέρας”

Οι δηλώσεις συμμετοχής στην Επιμορφωτική Δράση του Εργαστηρίου Ιστορίας και Κοινωνικών Επιστημών έχουν υπερβεί τον επιτρεπόμενο αριθμό. Η ανταπόκριση του κοινού στην αρχική ανακοίνωση της επιμορφωτικής μας δράσης ήταν μη αναμενόμενη. Ευχαριστούμε θερμά όλους και όλες που έδειξαν τόσο μεγάλο