ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ

Η ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΑ 1967-1974. Καταστολή, μετασχηματισμοί, αντιστασιακοί θύλακες, εξέγερση.

Παρασκευή 17 Νοεμβρίου 2017, Αίθουσα Πολλαπλών Χρήσεων, Κτήριο Κλεόβουλος, Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών, 10.30-16.15   ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ-ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ-3 (3)