Ανακοίνωση στο ετήσιο συνέδριο ΗΕΙRΝΕΤ. Paper-Announcement: HEIRNET 2022 AMSTERDAM CONFERENCE, 31/8/2022

Το κέιμενο της ανακοίνωσης της Κυριακή Φαρδή στο ετήσιο συνέδριο ΗΕΙRΝΕΤ 2022 AMSTERDAM CONFERENCE, 31/8/2022

με θέμα: “Historical Culture in Early Childhood Education. A study in Greek Contemporary Curriculum”

υπάρχει στον σύνδεσμο:

Historical Culture_Curricula_Heirnet_FINAL_110922