Προ των πυλών η αντιμεταρρύθμιση στο μάθημα της Ιστορίας;

Ενώπιον μιας επερχόμενης αντιμεταρρύθμισης στο μάθημα της Ιστορίας Προ των πυλών η αντιμεταρρύθμιση στο μάθημα της Ιστορίας; Ο Paul Ricoeur έγραψε σοφά ότι η ιστορική αλήθεια έχει εχθρικές σχέσεις τόσο με την υπερβολική μνήμη όσο και με την ιστορική αμνησία

«Διδακτικές προσεγγίσεις τόπων μνήμης του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου μέσα από την τέχνη»: Εναρκτήρια Ομιλία του Γιώργου Κόκκινου

Εναρκτήρια Ομιλία του Γιώργου Κόκκινου στη διαδικτυακή εκδήλωση «Διδακτικές προσεγγίσεις τόπων μνήμης του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου μέσα από την τέχνη» Που διοργανώθηκε από: τη ΔΔΕ Α΄, Γ΄ Αθήνας και Δυτ. Αττικής διά των υπ. Πολιτιστικών Θεμάτων, 1ο ΠΕΚΕΣ Αττικής και