Απολογισμός δραστηριοτήτων του Εργαστηρίου Ιστορίας και Κοινωνικών Επιστημών (ΙΚΕ) για την χρονική περίοδο 2016-2018

Tο Εργαστήριο Ιστορίας και Κοινωνικών Επιστημών (ΙΚΕ) του ΠΤΔΕ του Πανεπιστημίου Αιγαίου έχει –από τον ιδρυτικό του κανονισμό και από τις ερευνητικές ευαισθησίες και διαθεσιμότητες των μελών του- ως βασικό στόχο την πολύπλευρη εκπαίδευση των φοιτητριών και φοιτητών του Τμήματος,