Δημόσια Ιστορία και Τοπικό Περιβάλλον

Προβολή παρουσίασης μαθήματος με θέμα:

“Δημόσια Ιστορία, Τοπικό περιβάλλον και Σχολείο. Τοπική Ιστορία Δωδεκανήσου” του Δρ. Διαμάντη Θεόφιλου.

Για να δείτε την παρουσίαση πατήστε: εδώ