Παρουσιάσεις των εισηγήσεων που προβλήθηκαν και συζητήθηκαν κατά τη διάρκεια της ημερίδας του Εργαστηρίου Ιστορίας και Κοινωνικών Επιστημών, η οποία διεξήχθη το Σάββατο 8 Φεβρουαρίου 2020, στη Ρόδο.

Παρατίθενται οι παρουσιάσεις των εισηγήσεων των υποψηφίων διδακτόρων υπό την επίβλεψη του καθηγητή κ. Γιώργου Κόκκινου, που προβλήθηκαν και συζητήθηκαν κατά τη διάρκεια της ημερίδας του Εργαστηρίου Ιστορίας και Κοινωνικών Επιστημών, η οποία διεξήχθη το Σάββατο 8 Φεβρουαρίου 2020, στη