Ιστορία και Τραύμα στην πρώιμη παιδική ηλικία

Άρθρο δημοσιευμένο στα πρακτικά διημερίδας του Ομίλου για την Ιστορική Εκπαίδευση στην Ελλάδα (1-2 Νοεμβρίου 2019). Στο Πετρίδης, Τ., & Φραγκουλάκη, Μ. (επιμ.), Η Κλειώ πάει σχολείο ΙΙ. Η διδασκαλία της Ιστορίας και η δημόσια παιδαγωγική. Αθήνα: Όμιλος για την Ιστορική Εκπαίδευση στην Ελλάδα.

Για να δείτε τα πρακτικά του Συνεδρίου πατήστε εδώ.

Το “Τενεκεδένιο Σχολείο” της Θεσσαλονίκης. Ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα τοπικής ιστορίας για το νηπιαγωγείο.

Εργασία δημοσιευμένη στα πρακτικά του 1ου Πανελληνίου Συνεδρίου Τοπικής Ιστορίας που έγινε το Νοέμβριο του 2019 στη Λαμία.

Για να δείτε τον ηλεκτρονικό σύνδεσμο των πρακτικών του συνεδρίου πατήστε εδώ.